Pagină principală - Meniuri footer - Protecția consumatorului - Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

DIEMER S.R.L. având sediul în mun. Odorheiu-Secuiesc str. Lemnarilor nr. 14/23 jud. Harghita, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/26/2004, având CUI RO016044925 şi cod IBAN RO89 BTRL 0210 1202 9734 85XX deschis la Banca Transilvania, Agenţia Odorheiu-Secuiesc, reprezentată prin administrator dr. Márton Zsolt, responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: Márton Zsolt, e-mail: protectiadatelor@yoursignature.ro,  tel.: 0785-298.413, respectă prevederile Regulamentului (UE) general privind protecția datelor nr.  2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut sub denumirea de GDPR. Protejarea datelor Dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi. Datele Dvs. cu caracter personal pe care le stocăm și le prelucrăm sunt în principiu colectate direct de la Dvs. și nu de la terțe persoane. Prezenta declarație de confidențialitate vă informează cu privire la modul în care vă gestionăm datele personale, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră de confidențialitate.

A.

DIEMER S.R.L. colectează, gestionează și stochează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

onorarea comenzilor (În acest caz, temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. personale este contractual.)
transmiterea de informații privind produse nou lansate, promoții, concursuri (În acest caz, temeiul prelucrării este consimțământul Dvs. de a primi aceste informări.)
transmiterea datelor cu caracter personal către instituțiile sau autoritățile publice, în măsura în care este obligatoriu prin lege (În acest caz, temeiul prelucrării este obligația legală a societății DIEMER S.R.L.)
conformarea noastră prevederilor legale în vigoare (În acest caz, temeiul prelucrării este obligația legală a societății DIEMER S.R.L.) 
oferirea și îmbunătățirea serviciilor și produselor pe care le oferim (În acest caz, temeiul prelucrării este consimțământul Dvs.)
stabilirea și remedierea problemelor tehnice (În acest caz, temeiul prelucrării este consimțământul Dvs.)
organizarea recuperării debitelor și soluționarea oricăror situații juridice aflate în legătură cu executarea comenzii/contractului încheiat între părți (În acest caz, temeiul legal îl constituie interesul legitim al DIEMER S.R.L. de a-și proteja situația sa financiară și de a-și recupera creanțele, precum și obligația legală de a furniza datele partenerilor sau instanțelor în scopul desfășurării procedurilor judiciare și extrajudiciare în legătură cu executarea contractului.)
în alte scopuri, având consimțământul Dvs. (de ex. oferirea unui conținut personalizat, pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice, pentru crearea și mentenanța conturilor, etc.)

În cazul în care DIEMER S.R.L. va constata că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele Dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător în acest sens.
Nu sunteți obligat să furnizați datele Dvs. personale, dar în lipsa acestora nu putem onora comenzile Dvs., respectiv nu vă putem ține la curent cu noutățile, cu promoțiile, cu concursurile/evenimentele noastre etc.
Datele Dvs. personale nu se transmit altor persoane, exceptând acei parteneri la care apelăm pentru a ne executa obligațiile asumate față de Dvs. (de ex. servicii de curierat - nume, prenume, adresa, adresa de e-mail, număr de telefon; servicii newsletter - adresa de e-mail; servicii de procesare plăți online – nume și prenume etc.) și/sau pentru executarea obligațiilor legale, precum și acei parteneri la care apelăm în vederea apărării intereselor noastre legitime și a drepturilor noastre contractuale sau legale, în cazul în care Dvs. nu vă executați obligațiile, le executați în mod necorespunzător sau cu întârziere. 

Datele Dvs. personale furnizate cu ocazia înregistrării unei comenzi, online sau telefonic, se păstrează pe o perioadă de 5 ani.
Datele Dvs. personale furnizate pentru înscrierea la newsletter se păstrează până la dezabonare.
Datele Dvs. personale furnizate pentru alte scopuri – de ex. înscriere la un concurs – se păstrează pe o perioadă de 5 ani.
Datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil și transparent față de Dvs.

B.
Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării?
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar DIEMER S.R.L. nu mai are motive legale sau legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea datelor. 

C. 
Securitatea prelucrării datelor
DIEMER S.R.L. vă informează că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și de securitate.

D.
În contextul prelucrării datelor Dvs. personale aveți următoarele drepturi:

dreptul de informare asupra modului în care se utilizează datele Dvs. cu caracter personal, chiar de la momentul colectării acestora
dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou sau un alt scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în mun. București sector 1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, la numerele de telefon: 0318059211 sau 0318059212, la adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând.
În scopul exercitării drepturilor susmenționate, vă rugăm să transmiteți solicitarea Dvs. la adresa protectiadatelor@yoursignature.ro. Vom depune toate eforturile să răspundem solicitării dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal în termen de 30 de zile calendaristice. Acest termen poate fi prelungit în mod unilateral de către DIEMER S.R.L. în funcție de numărul de cereri primite sau de dificultatea de a vă identifica în acest termen.

E. 
Contul de client
Dacă vă înregistrați și creați un cont de client, vom păstra datele dvs. de cont (numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail) și datele aferente comenzilor dvs. în contul dvs. de client, care va fi protejat printr-o parolă directă. Produsele și serviciile noastre nu sunt destinate copiilor sub 16 ani și nu colectăm cu bună știință date de la persoane sub 16 ani. În cazul în care constatăm că o persoană sub 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, le vom șterge imediat.

În cazul în care vă veți crea un cont de client, aceste date vor fi stocate și utilizate în vederea derulării contractului încheiat între Dvs. și noi. Crearea unui astfel de cont de client are scopul de a vă facilita cumpărăturile pe viitor. Astfel, informațiile dvs. privind adresa, metodele de plată și furnizorul de servicii de livrare sunt preselectate pentru Dvs. pentru următoarea comandă. Vă rugăm să tratați datele dvs. de acces drept confidențiale și să nu le dezvăluiți altor terțe persoane neautorizate. Dacă veți dori să ștergeți datele contului dvs. de client, va fi necesar să ne trimiteți o solicitare în acest sens în scris sau prin e-mail folosind datele de contact. 

Serverele noastre web salvează automat informațiile din fișierele jurnalului de server, pe care browser-ul Dvs. le trimite către noi. Aceste informații reprezintă cantitatea de date transferate, tipul și versiunea browser-ului de internet utilizat, sistemul de operare utilizat, site-ul vizitat anterior, adresa IP a calculatorului care a accesat pagina web și ora transmiterii solicitării către server. DIEMER S.R.L. nu poate atribui aceste date unor terțe persoane. Aceste date nu sunt corelate cu alte surse de date și sunt șterse automat după o perioadă de stocare de 5 ani. Datele sunt colectate doar în scopuri statistice, pentru a îmbunătăți în continuare navigarea pe site-ul nostru și nu sunt analizate într-o manieră care ar putea conduce la identificarea Dvs. Aceste seturi de fișiere jurnal de server sunt analizate de către noi în forma anonimizată pentru a îmbunătăți din punct de vedere tehnic oferta și website-ul nostru, pentru a le face mai ușor de utilizat, pentru a identifica și elimina cât mai rapid erorile și pentru a controla capacitățile serverului.

F.
Formular de contact 
În cazul în care ne veți contacta prin intermediul formularului de contact de pe website-ul nostru, vom prelucra următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon,  adresa de e-mail, conținutul, subiectul, data, ora. Stocarea acestor date este necesară pentru a vă putea da un răspuns la întrebările și solicitările Dvs.

G.
Formular de reclamații
Dacă ne veți contacta și ne veți transmite formularul de reclamații completat, vom păstra acele informații pentru a putea soluționa reclamația dvs. și pentru a avea o evidență a reclamațiilor, respectiv a situațiilor apărute.

H.
Newsletter, publicitate produse, oferte, sondaje, marketing
Dacă vă abonați la newsletter-ul de pe site-ul nostru, vă dați consimțământul pentru stocarea adresei de e-mail în scopul transmiterii newsletter-ului prin intermediul căruia primiți informații cu privire la produse, campanii, companie. 

Prin aceste newsletter – e vom lansa și sondaje de opinie cu privire la magazinul nostru online, cu privire la produsele comercializate și la serviciile prestate. Astfel, vă vom interoga în legătură cu livrarea produselor, cu retururi, cu ținerea de relații cu publicul, cu funcționalitatea paginii web, cu design-ul și cu structura paginii web. În cadrul fiecărui newsletter, există un link care vă oferă posibilitatea să vă dezabonați de la acest tip de e-mail. Schimburile de scrisori electronice având ca obiect comenzile, statusul comenzilor sau conținutul coșul de cumpărături sunt esențiale și nu sunt incluse în tipul de e-mail la care se referă prezenta secțiune.

DIEMER S.R.L., in calitate de autor/ proprietar/ administrator al website-ului www.yoursignature.ro își rezervă dreptul ca în orice moment și fără o notificare prealabilă, să modifice Politica sa de confidențialitate prin actualizarea sa sau prin adaptarea ei la noile reglementări, practici sau recomandări, modificările fiind valabile din momentul afișării lor pe website. Prin urmare, aveți obligaţia să vizitați periodic, această pagină, în vederea luării la cunoștință a noutăților apărute în cuprinsul său.
cookie Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora!